09 wrzesień 2019

12. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 67,2-8 Prz 3,1-8 Mt 7, 13-17

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 31 sierpnia 2019 w wieku 62 lat zmarła śp. Krystyna Schwarz, córka Władysława i Emmy, nasza siostra z parafii ewangelicko-reformowanej w Strzelinie. Pogrzeb śp. Krystyny odbędzie się w poniedziałek 9 września o godz. 14.00 w Strzelinie, w kościele przy ul. Staromiejskiej 23. Nabożeństwo pogrzebowe poprowadzi ks. Roman Lipiński. Łączymy się w modlitwie z rodziną zmarłej.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 15 września, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00, a poprowadzi je Matylda Winnicka.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. W dniach 9-14 września organizujemy akcję czyszczenia żyrandoli w naszym kościele i potrzebni są wolontariusze do pomocy. Lista chętnych znajduje się w kancelarii. Prosimy o odzew.
4. Synodalna Komisja ds. Kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego organizuje 28. Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich w Warszawie (ul. Miodowa 21), w dniach od 20 do 22 września br. Tegoroczne Forum będzie zatytułowane „Troska o Stworzenie” i zajmować się będzie chrześcijańską odpowiedzialnością za otaczający świat. I jak co roku serdecznie zaproszone są siostry z Kościoła Ewangelicko – Reformowanego do udziału w tym spotkaniu!
5. Próby naszego Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00. Chór zaprasza chętnych do wspólnego śpiewania!
6. W kancelarii jest do nabycia kolejna publikacja autorstwa Ewy Jóźwiak zatytułowana „Osobno czy razem”, a poświęcona dążeniom ekumenicznym w ewangelicyzmie polskim w XX wieku. Cena książki – 25 zł.
7. Zapraszamy wszystkich na herbatkę po nabożeństwie w sali parafialnej.
8. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 478 zł.

 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.