22 marzec 2020

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Przyjaciele,
jeszcze dwa tygodnie temu mieliśmy nadzieję, że wirus wprawdzie nas nie ominie, jednak życie będzie biec utartymi drogami, bo przecież takie jest życie.

Każdy tydzień, każdy dzień jednak pokazują, że to co wczoraj wydawało się niezmienne, nienaruszalne lub priorytetowe, dzisiaj jest niewykonalne, już nie tak ważne i musi być zastąpione nowymi regułami.

Zmiany dotyczą również naszego życia parafialnego. Zamiast na nabożeństwie, spotykamy się na wspólnej modlitwie przed ekranami komputerów. Zamiast niedzielnej herbatki i odwiedzin duszpasterskich mamy do dyspozycji telefony lub inne doskonalsze technologie umożliwiające kontakty.

Chcemy Was zapewnić, że mimo wszystko nasza parafia organizacyjnie działa i służy wiernym. Proboszcz jest w każdej chwili do Waszej dyspozycji – jego wizyty duszpasterskie zmieniły oczywiście charakter i ograniczają się głównie do rozmów telefonicznych, ale taka forma z kolei nie ma specjalnych ograniczeń czasowych. Jeśli potrzebujecie rozmowy – dzwońcie w każdej sprawie, nawet tej, która wyda Wam się błaha.

Kolegium Kościelne pracuje nieprzerwanie w trybie internetowym. Ciągle są przecież decyzje, które należy podejmować, rachunki, które trzeba płacić, i sprawy personalne, których też nie można odkładać. Nasze Ogólne Zgromadzenie Zboru, planowane na sobotę, 21 marca, będzie musiało poczekać, podobnie jak posiedzenie Synodu Kościoła. O wszystkich ważnych wydarzeniach lub planach Kolegium Kościelne będzie informować poprzez komunikaty zamieszczane na stronie internetowej parafii i na Facebooku.

W tym niezwykłym czasie, trudnym i nieprzewidywalnym, zarówno ze względu na długość jak i skutki, które przyniesie ze sobą koronawirus, potrzebni jesteśmy sobie wzajemnie, być może nawet bardziej niż dotychczas. Nadal jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, jednak zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Nadal jesteśmy zobowiązani do okazywania sobie troski i solidarności, jednak musi przyjąć to inne formy. Kanclerz Angela Merkel w orędziu do swoich rodaków powiedziała, że paradoksalnie wyrazem troski i wsparcia w dzisiejszych czasach jest zachowanie dystansu. I tym trudniejsza jest cała nasza rzeczywistość.

Doświadczenia wielu lat pokazują, że nasi parafianie zawsze w dojrzały sposób dawali sobie radę w trudnych sytuacjach. Nasza ewangelicko-reformowana teologia pozwala nam przyjmować wszystko, co niesie życie z wdzięcznością i pokorą, ale nie z przerażeniem i bezradnością. Wierzymy, że Bóg oczekuje od nas aktywnego życia tu i teraz, działania w Jego Duchu bez względu na okoliczności. Postarajmy się zatem wszyscy jako chrześcijanie, by ten czas mobilizował nas do jeszcze większej aktywności, dbałości o bliskich, z którymi przyjdzie nam przebywać długo pod jednym dachem, i troski o bliźnich z sąsiedniej klatki. Strach, frustracja i zniechęcenie będą nam na pewno teraz często towarzyszyć, ale tym bardziej nie rezygnujmy ze studiowania Biblii i z modlitwy.

W jednym z tekstów przeznaczonych na niedzielę 22 marca znajdujemy takie oto słowa:

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza”. (2 Kor 1, 3-4)

Z tą pewnością serdecznie Was, Drodzy Przyjaciele, pozdrawiamy i czekamy na rychłe nasze spotkanie.

Prezes Kolegium Kościelnego
Piotr Niewieczerzał

ks. Michał Jabłoński
Proboszcz

Warszawa, 21 marca 2020 r.