09 wrzesień 2019

W niedzielę, 8 września 2019 r., podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską, prowadzonego przez ks. M. Jabłońskiego, pięcioro młodych osób stało się pełnoprawnymi członkami Kościoła. Po konfirmacji, podczas poczęstunku w domu parafialnym, młodzi zborownicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i Biblie.
Młodym siostrom i braciom i ich rodzinom życzymy Bożego błogosławieństwa.

Galeria foto