1. Niedziela w Adwencie

1. Nabożeństwo w Drugą Niedzielę Adwentu, 8 grudnia, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo wieczorne za tydzień, 8 grudnia, odbędzie się o godz. 19.00.
2. Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się coroczna loteria diakonijna. Dochód ze sprzedaży fantów diakonia przeznacza na pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału!
3. Również dzisiaj, z okazji Światowego Dnia Chóralnego i wspomnienia Św. Cecylii – patronki muzyków, zapraszamy na koncert pt.: „Rozkołysz pieśnią świat”. Wykonawcami będą Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów i Chór LutoSingers pod kierunkiem Katarzyny M. Bonieckiej. Koncert odbędzie się w naszym kościele o godz. 17.00. W programie pieśni kompozytorów angielskich. Wstęp wolny. Zapraszamy!
4. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się dzisiaj o godz. 12.00.
6. Próby naszego chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. W poniedziałek, 2 grudnia, o godz. 19.00, odbędzie się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w ewangelicko-augsburskim kościele Św. Trójcy przy Pl. Małachowskiego. Tematem przewodnim będzie: ”Kościół w Adwencie, Adwent w Kościele”. Zapraszamy!
8. W środę, 4 grudnia, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00, zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 i spotkanie medytacyjne – o godz. 19.00.
9. W czwartek, 5 grudnia, o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Pań z czterech warszawskich parafii ewangelickich w Kościele ewangelicko-metodystycznym przy ul. Mokotowskiej 12. Zapraszamy!
10. Najbliższe spotkanie z cyklu „Biblia – życie i trudne pytania” odbędzie się w czwartek, 5 grudnia, o godz. 18.00. Zapraszamy!
11. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Niedziela 9 rano”, które odbędzie się w przyszłą niedzielę, 8 grudnia, a jego gościem będzie opiekun osób z chorobą Alzheimera, a w tym wypadku syn opiekujący się własnymi rodzicami. Temat ważny i niełatwy, ale niewątpliwie warto spotkać się z kimś, kto może podzielić się własnym doświadczeniem. Spotkanie odbędzie się w budynku parafii.
12. W kancelarii jest dostępna lista dla chętnych do złożenia ofiary na paczki świąteczne dla dzieci ze Szkoły Niedzielnej. Można też dofinansować zakup choinek na Święta – skrzynka na datki jest wystawiona w kancelarii.
13. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę w sali parafialnej.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 534 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.