20. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 119, 101-112 2 Kor 3, 3-6 Mk 10, 13-16
Kaz.: 1 Mż 8, 18-22;9, 12-17

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w środę, 30 października br., zmarł w wieku 84 lat
śp. Tadeusz Jeske. Pogrzeb zmarłego odbędzie się w czwartek, 14 listopada, o godz. 14.00 na naszym cmentarzu przy ul. Żytniej 42.

1. Nabożeństwo w niedzielę 10 listopada odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je
ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne za tydzień odbędzie się o godz. 19.00.
2. Po nabożeństwie w przyszłą niedzielę, 10 listopada, odbędzie się spotkanie poświęcone wyprawie naszych parafian na Madagaskar, które poprowadzą ks. Roman Lipiński i p. Ewa Scholl. Zapraszamy!
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. W poniedziałek, 4 listopada, odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00 comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosi prof. Michał Klinger z Kościoła prawosławnego. Zapraszamy!
5. W środę, 6 listopada, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00, zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 i spotkanie medytacyjne – o godz. 19.00.
6. Próby naszego chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. 6 listopada odbędzie się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej konferencja naukowa „Ulryk Zwingli – 500 lat Reformacji w Zurychu”. Więcej informacji na plakacie.
8. W pierwszy i trzeci czwartek miesiąca organizujemy w parafii cykl spotkań prowadzonych przez proboszcza o tytule: „Biblia – życie i trudne pytania”. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 listopada, o godz. 18.00. Zapraszamy!
9. Zapraszamy na spotkanie pt. „Jak być rodzicem dziecka LGBT”, które odbędzie się w naszym kościele w piątek, 8 listopada, o godz. 18.00. W programie pokaz filmu „Moje jest inne” i spotkanie z gośćmi – Danutą Zarzeczną i Markiem Błaszczykiem. Zapraszamy!
10. W sobotę, 16 listopada, odbędzie się w naszej parafii jesienna sesja Synodu, rozpoczynająca się nabożeństwem w kościele o godz. 9.30. W czasie obrad czytany będzie m.in. projekt zmian do Prawa wewnętrznego KER. Zespół warszawskich parafian i delegatów opracował uwagi do tego projektu, które zostały złożone na ręce władz Kościoła i przesłane do wszystkich parafii. Osoby zainteresowane uwagami mogą otrzymać wydruk w kancelarii parafii bądź wpisać się na listę chętnych do otrzymania uwag pocztą elektroniczną. Przypominamy, że każdy parafianin ma prawo udziału w Synodzie z głosem doradczym. Zachęcamy do udziału!
11. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę w sali parafialnej.
12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 760 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych
z wydarzeniem.