Święto Epifanii
Ps 72 Iz 60, 1-6 Ef 3, 1-7
Kazanie: Mt 2, 13-23

1. Nabożeństwo w 1. Niedzielę po Epifanii, 13 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński, a towarzyszyć w nabożeństwie będzie chór Modo Maiorum. Nabożeństwo wieczorne za tydzień rozpocznie się o godz. 19.00.
2. Dziś po nabożeństwie odbędzie się zebranie Komitetu Ochrony Zabytków naszego cmentarza. Serdecznie zapraszamy na zebranie osoby chętne do przyłączenia się do pracy społecznej na rzecz ratowania zabytków cmentarza!
3. Po nabożeństwie w niedzielę, 13 stycznia, zapraszamy na krótki koncert kolęd w wykonaniu zespołu Modo Maiorum.
4. W poniedziałek, 7 stycznia, w ewangelicko-augsburskim kościele Św. Trójcy przy placu Małachowskiego, odbędzie się o godz. 18.00 pierwsze w tym roku nabożeństwo ekumeniczne w intencji uchodźców. Po nabożeństwie będzie można zwiedzić wystawę fotograficzną inaugurującą projekt „Uchodźca. Brat. Człowiek”, podejmującą trudny temat kryzysu migracyjnego. Na wystawę składa się kilkadziesiąt prac wykonanych zarówno przez profesjonalnych fotografów, jak i przez dzieci z rodzin uchodźczych. Wystawa ma na celu ukazanie zderzenia dwóch odmiennych perspektyw – dorosłej i dziecięcej, a zwiedzać ją można od 7 do 27 stycznia.
5. Studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 odbędą się w środę, 9 stycznia. Również w środę odbędzie się o godz. 19.00 spotkanie medytacyjne.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
8. W ramach cyklu "Ewangelik reformowany – co jest podstawą naszej wiary?" będziemy rozmawiać o sakramentach, a konkretnie o Wieczerzy Pańskiej, o tym, jak inne wspólnoty chrześcijańskie ją widzą i czym jest ona dla nas. Spotkanie odbędzie się po nabożeństwie w niedzielę, 20 stycznia, a poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
9. W kancelarii parafii można nabyć nowo wydane książki: Ewangelicy w Niepodległej w opracowaniu redaktorów Ewy Jóźwiak i Michała Karskiego i publikację ks. Miroslava Danyś’a pt. Diakonia w sercu Europy. Również do nabycia są Kalendarz ewangelicki 2019 oraz Z Biblią na co dzień 2019, a także ostatni ubiegłoroczny – czwarty – numer „Jednoty”. Przypominamy o uiszczaniu opłaty za prenumeratę tego czasopisma.
10. Apelujemy do parafian o pomoc w organizacji niedzielnych herbatek! W kancelarii parafii znajduje się lista dyżurów, na którą prosimy się wpisywać!
11. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
12. Kolekta z nabożeństw świątecznych i noworocznych wyniosła łącznie 3783 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.